Abrahám a Izák / László Bitó - vydavateľstvo Motýľ, Bratislava 2000. SKN, Levoča 2001.
(brail)
Tento román čitateľa uvedie do biblických čias histórie ľudstva.
Na pozadí biblického príbehu autor beletristickou formou rozjíma nad otázkami, ktoré v konečnom dôsledku možno vyriešiť len s odvolaním sa na zodpovednosť človeka.


Späť