Nehemiáš : Obnova svätého mesta. / Ľudovít Fazekaš - vydavateľstvo Vesna, Bratislava 1990. ÚKN, Levoča 1993.
(braill)
Kniha sa zaoberá udalosťami po tragickom čase babylonského zajatia a opisuje, ako Nehemiáš, pohárnik perzského kráľa Artaxerxa, dostal povolenie vybudovať znova zborené mesto Jeruzalem.


Späť