Živý pomník Panny Márie Pomocnice / Teresio Bosco - vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, Rím 1989. ÚKN, Levoča 1992.
(brail)
Predstavenie Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky saleziánok - Dcér Panny Márie Pomocnice.


Späť