Živý plameň lásky


Živý plameň lásky /svätý Ján z Kríža -vydavateľstvo Slovenský spisovateľ, Bratislava 1997. SKN, Levoča 1999.
(braill)
Toto vydanie prináša preklad celého básnického diela svätého Jána z Kríža.
sv. Ján, stravovaný ohňom Božej lásky, nám zanechal výzvy k duchovnému napredovaniu a posolstvo odovzdanosti duše voči milujúcemu Bohu.

Späť