Veľké stretnutie: Príručka k prvému svätému prijímaniu a k birmovke / Štefan Šilhár, Alojz Ondrejka - vydal Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme. TKN, Levoča 1993.
(brail)
Príprava na prvé sväté prijímanie a birmovku. Kniha pre rodičov a katechétov, ako pripraviť deti na tieto dôležité sviatosti.

 

Späť