Urąuµa a Líza / Lisa Heinzová-Döngesová - vydavateµstvo MSEJK, Bratislava 1998. SKN, Levoča 2002.
(brail)
Príbeh dvoch dievčat, medzi ktorými vznikne pevné priateµstvo. No čoskoro vyskúąa jeho pevnos» Urąuline svedectvo viery.

 

 

Spä»