Sklenená ovečka / Mariana Komorová - vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava 1995. SKN, Levoča 2003.
(brail)
Trinás» poviedok.

 


Spä»