Otče náš / Louis Evely - vydavateľstvo Slovo, Košice 1990. ÚKN, Levoča 1993.
(brail)
Najdokonalej šou ústnou modlitbou je Otče náš. Je evanieliovým vrcholom ústnej modlitby. Kniha obsahuje rozjímania nad jej jednotlivými prosbami.


Späť