Narodil sa Pán / Lewis Wallace - Levoča 1941.
(Braill - archív ručný prepis)
Preložené z pôvodného poľského originálu Ben Hur. Utrpenie izraelského ľudu spôsobené rímskou nadvládou sa premieta do osudov hrdinu, ktorým je syn bohatého jeruzalemského obchodníka, mladý Juda z rodiny Hurov. Dej sa prelína s príbehom Baltazára, jedného z troch mudrcov, ktorý po rokoch pátra po Ježišovi. Kniha sa stala najčítanejším dielom v Spojených štátoch. Je to kultový román, ktorý čítajú celé generácie.

 

 

Späť