Na milosť čakám / Daniel Michal Fakla - vydavatelstvo GAG, Banská bystrica 1992. ÚKN, Levoča 1995.
(brail)
Výber z náboženskej poézie evanjelického kňaza a básnika Daniela Michala Faklu.


Späť