Môj ideál : Ježiš, syn Máriin / E. Neubert. -vydavateľstvo Serafínsky svet, Kremnica 1943. Levoča, 1945.
(brail - ručný prepis)
O spoluúčinkovaní Panny Márie vo vykúpení vyšlo v poslednom čase mnoho zbožných a učených diel a pojednávajú o ňom encykliky novších pápežov. Túto krásnu náuku obliekol veľký mariológ Dr. E. Neubert do jednoduchého ľudového rúcha. Knižke sa dostalo všade neobyčajného uznania a bola preložená takmer do všetkých svetových rečí.Nech i u nás rozhojňuje knižočka opravdivú úctu a pobožnosť k Sedembolestnej Patrónke našej drahej otčiny.
Titul je vo fonde SKN iba v jednom a dosť hrubom exemplári, ktorý nemožno posielať poštou, preto je kniha k dispozícii iba čitateľom, ktorí si ju prídu do SKN vyzdvihnúť.

Po kliknutí na tento link sa vám otvorí stránka, kde sú textové verzie knihy Môj ideál.

Späť