Modlitby pre život / zost. Helmut Ludwig- vydavateľstvo Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2000. SKN, Levoča 2002.
(brail)
Modlitby pre život chcú byť pre vás podnetom, aby ste v najrôznejšom životnom položení dospeli k rozhovoru s Bohom.

 

Späť