Mariánska hora v Levoči / Ivan Chalupecký - vydavateµstvo Pallas, Bratislava 1991. ÚKN, Levoča 1993.
(brail)
História, vznik a tradícia Mariánskej púte v Levoči.

Spä»