Marcelino chlieb a víno / José Maria Sanchez Silva- vydavateľstvo Serafín, Bratislava 1991. ÚKN, Levoča 1991.
(brail)
Španielska legenda o odloženom chlapcovi, ktorého našli františkánski mnísi pri bráne kláštora.
Knižka rozpráva o mnohých veselých kúskoch malého Marcelina, o jeho priateľstve s mníchmi, ale predovšetkým o jeho priateľstve s Ježišom, s ktorým sa často zhováral v podkrovnej miestnosti kláštora.

 

Späť