Listy z púšte / Carlo Carretto - vydal Lúč, Bratislava 1995. SKN, Levoča 2001.
(braill)
Keď Boh zavolá človeka, je v tom niečo veľmi tajuplné, lebo sa to odohráva v stave neprebudenej viery.
Duchovné skúsenosti kapucínskeho kňaza zo života v púšti.

 

Späť