Levočské zvony / Ján Vlašský - vydavateľstvo Lúč, Bratislava 1992. ÚKN, Levoča 1995.
(braill)
Tri príbehy o zázrakoch levočskej Panny Márie, napísané so znalosťou reálií dávnych čias a s pochopením pre dobové náboženské cítenie. Kniha zaujme každého, kto rád číta historické poviedky, kto má rád Spiš, a bol, či sa chystá na púť na Levočskú huru.

 

 

Späť