Ježiš žije / Emiliano Tardif, José H. Prado Flores / vydavateľstvo Lúč, Bratislava 1992. ÚKN, Levoča 1996.
(brail)
Kniha je živým svedectvom a vďakyvzdaním mnohých ľudí, ktorí počas celosvetovej evanielizačnej služby pátra Tardifa čerpali z Božej milosti a uzdravili sa.

Späť