Ježiš svetlo mojich očú : Modlitebná knižka pre slepých / zostavil Štefan Kubičiar - Levoča, 1950.
(brail)
Modlitebná knižka pre nevidiacich.

Späť