Ježiš - moja cesta / zostavil Štefan Magdolen - vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava. Tlačiareň pre nevidiacich, Levoča 1993.
(brail)
Modlitebná knižka pre nevidiacich.


Späť