Ježiš je Mesiáš / Emiliano Tardif, José H. Prado Flores.
vydavateľstvo Jas, Zvolen 1994. ÚKN, Levoča 1996.
(brail)
Otec Tardif vo svojej knihe píše o množstve svedectiev o zázračnom pôsobení Ježiša v dnešných časoch.

Späť