Dávid sa stretol s Ježišom / Elisabeth Hecková - vydavateľstvo Mladé letá, Bratislava 1991. ÚKN, Levoča 1991.
(braill)
Knižka rozpráva o stretnutiach malého opusteného Dávida s rôznymi ľuďmi, ktorých mená sú zhodné s menami osôb vo Svätom písme, o stretnutiach s Ježišom, ktorého Dávid poznáva. ... On ho nikdy neopustí, on jediný ho vie najlepšie pochopiť, on jediný ho má rád aj napriek tomu, aký je.


Späť