Chlapec, ktorý sa hral s Bohom : (Svätý Gerard - Ochranca matiek) / Théodule Rey Mermet - vydal Michal Vaško, Prešov 1995. SKN, Levoča 2003.
(braill)
Svätý Gerard Maiella (1726-1755) je jeden z maličkých, cez ktorého Boh zažiaril mocou svojho milosrdenstva.
V jeho srdci horela láska k Vykupiteľovi a starostlivosť o spásu každého človeka.

Späť