Bez zbrane, ale predsa pod Božou ochranou / Johannes Reimer - vydal MSEJK, Bratislava 1999. SKN, Levoča 2002.

(brail)
Pravdivý príbeh zo života mladého kresťana z konca sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Váňa, autor i hlavná postava deja, odmietol v Červenej armáde službu so zbraňou. Čítanie sa môže stať povzbudením zvlášť pre tých, ktorí prechádzajú rôznymi skúškami života.

Späť