E - KNIHY NA PRAVOSLÁVNYCH STRÁNKACH


 

Evanjeliá - pravoslávny preklad
https://biblia.sk/citanie/prv/mt/1

 

 

Pravoslavný katechismus - sestavil sv. vladyka mučedník Gorazd
http://pravoslavi.cz/katechismus

 

 

Vyznania viery, modlitby, aj text o manželstve v pravosláví
www.dogmatika.wz.cz/ctexty.htm

 

 

Rady a výroky svatých Otců
www.orthodoxia.cz/rady/index.html

 

 

Články a knihy
https://www.pravoslavie.sk/clanky-a-knihy

 

 

Súbory pre tlač českých pravoslávnych brožúr, modlitieb, bohoslužobných kníh, príručiek a ozdobných textov
www.pravoslavi.cz/download

 

 

Pravoslávne ikony - Svetlo na ceste k spáse

 

 


 

 

Späť na hlavnú stránku Kresťanské knihy pre nevidiacich

Anjel číta knihu