E - KNIHY NA KATOLÍCKYCH STRÁNKACH


 

Biblia, Písmo sväté

Biblia s možnosťou detailného vyhľadávania a množstvom iných funkcií
www.svatepismo.sk

 

 

Liturgia hodín

Breviár v slovenčine
www.breviar.sk

 

Breviár v češtine
www.ebreviar.cz

 

 

Katechizmus katolíckej cirkvi

Katechizmus v češtine, rozdelený po jednotlivých kapitolách
www.katechismus.cz/obsah.php

 

Môj prvý katechizmus
http://redemptoristi.kske.sk/KATECH/Katechizmus.xx/000%20katechizmus.htm

 

Katechizmus Katolíckej cirkvi s priamym prepojením na stránku svatepismo.sk
www.katechizmus.sk

 

Vzájomne prepojené texty Svätého Písma, Katechizmu Katolíckej cirkvi, dokumentov II. vatikánskeho koncilu a niektorých encyklík
http://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=KKC

 

 

 

Knihy o Eucharistii - Eucharistická teologie a spiritualita
www.eucharistie.cz/czech/eteol/index.html

 

 

Fatim online knihovna - křesťanské knihy a texty
http://fatym.com/taf/knihy/nabidka.htm

 

Knihovna křesťanské literatury
www.knihovna.net

 

 

Knihy na stránke Katolík
www.katolik.cz/texty/knihy.asp

 

 

Knihy on-line na Christnete
www.christ-net.sk/portal/?q=knihy

 

 

Knihy o Panne Márii
www.maria.sk/na-stiahnutie

 

 

Stránky s prehľadom modlitieb

Modlitby v slovenčine
www.modlitba.sk

 

Modlitby v češtine
www.modlitba.cz

 

 

Knihy a stránky o (alebo od) svätých
www.saints.svetlonevidiacim.sk/books/catholicindex.htm

 

 

Katolícke médiá - stránka obsahuje aj linky na takmer všetky slovenské katolícke časopisy, ktoré sa dajú čítať priamo na webe
www.katolickemedia.webzdarma.cz/TLACENEPERIODIKA.htm

 

 

 

Katolícke biblické dielo - študijné texty
http://kbd.sk/web/index.php/studijne-materialy

 

 

Paulínky online - knihovnička
www.paulinky.cz/Knihovnicka

 

 

Knižnica na stránke Kňazi
www.knazi.sk/kniznica

 

 

Sklad kresťanských materiálov a kníh - voľne prístupných i prescannovaných
www.inky.sk

 

 

Stránka so zameraním na sťahovanie dokumentov, mp3, obrázkov, úvah, listov, prezentácií, prednášok
www.catholic.szm.sk

 

 

Knihy biskupa Mons. Rudolfa Baláža: Úvahy nad Katechizmom Katolíckej cirkvi diel 1 - 4 a Úvahy k Druhej časti Katechizmu Katolíckej cirkvi
www.bbdieceza.sk/index.php/sk/uvahy-nad-katechizmom

 

 

Diela P. Ľ. Stančeka, CM
www.vincentini.sk/nase-aktivity/diela-p-lubomira-stanceka-cm

 

 

Skriptá o Bohu stvoriteľovi, príručky , katechetické materiály
www.soteria.sk

 

 

Publikačné aktivity Kňazského seminára v Nitre
www.ksnr.sk/publik.htm

 

 

Skriptá študentov 5. ročníka externého štúdia teológie v Badíne
http://ti.rafael.sk/skripta/uvod.htm

 

 

Skriptá externých študentov katolíckej teológie na RKCMBF UK
www.teologia.iskra.sk

 

 

Knihy na ZOE - E-zine Prešovskej eparchie
www.zoe.sk/?publikacie&show=zoznam&page=1

 

 

Knihy gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove
www.grkatpo.sk/publikacie

 

 

Duchovné texty, história, liturgické texty a modlitby, životy svätých
www.grkat.nfo.sk/Texty/index.html

 

 

Duchovné čítanie, cirkevní otcovia, životy svätých, liturgické texty východného obradu
www.acizek.nfo.sk/teolog/index.htm

 

 

Študijné materiály odboru Náboženská výchova na PF UHK v Hradci Králové
http://www.diecezehk.cz/bakalari/texty.html

 

 

Karel Rahner : Základní kurs víry
www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CMTF/Katedra_spirituality/Rahner.zip

 

 

Petr Neuner : Malá příručka ekumenismu
www.upol.cz/fileadmin/user_upload/CMTF/Katedra_spirituality/Neuner.doc

 

 

Knihy pre miništrantov
www.ministranti.sk/eservis/download.php

 

 

Podklady pre pastoračnú činnosť a duchovný život

Texty pre pastoráciu v češtine
www.pastorace.cz

 

Knihy a podklady v slovenčine
www.homily-service.sk/download/

 

 

Dôležité cirkevné dokumenty

Cirkevné dokumenty v slovenčine
www.kbs.sk/?cid=1116582744%20

 

Cirkevné dokumenty v češtine
www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/dokumenty

 

Ďalšie cirkevné dokumenty
www.kebrle.cz/katdocs.htm

 

 

Voľne šíriteľné e-knihy v angličtine.

Free Catholic eBooks for all
www.freecatholicebooks.com

 

 

 

Späť na hlavnú stránku Kresťanské knihy pre nevidiacich

Anjel číta knihu