E - KNIHY NA EVANJELICKÝCH A EVANJELIKÁLNYCH STRÁNKACH


 

Biblia - evanjelický preklad
https://biblia.sk/citanie/sep/mt/1

 

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera
ecav.sk/files/user/m_katechizmus.pdf

 

Katechismus pro děti i dospělé - katechizmus ČCE
kocna.cz/sbor/katech2011.pdf

 

Evanjelický spevník
http://audio.evav.cz/Evanjelick%C3%BD%20Spevn%C3%ADk

 

 

Knihy, texty a hry pre prácu s deťmi a mládežou.

Knihy a súbory Detskej besiedky ECAV
www.ecav.sk/detska_besiedka/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=9

 

Knihy a soubory pro práci s dětmi a mládeží CČE
www.evangnet.cz/materialy.php

 

Dobrodružství Pavlova
kocna.cz/pavel_n.rtf

 

 

Voľne šíriteľné knihy na stránke Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
https://fevth.uniba.sk/katedry-instituty-a-pracoviska/kniznica-ebf-uk/e-kniznica

 

Knihy Bratskej jednoty baptistov
https://baptist.sk/pomoc-pre-dusu/biblia-a-literatura

 

Publikácie Inštitútu vzdelávania Evanjelickej cirkvi metodistickej
http://institut.umc.sk/knihy.php

 

 

 

Späť na hlavnú stránku Kresťanské knihy pre nevidiacich

Anjel číta knihu