E - KNIHY NA EVANJELICKÝCH A EVANJELIKÁLNYCH STRÁNKACH


 

Biblia - evanjelický preklad
www.biblia.sk

 

Malý katechizmus Dr. Martina Luthera
www.ecav.sk/?p=info/zelene

 

Katechismus pro děti i dospělé - katechizmus ČCE
http://kocna.webzdarma.cz/sbor/katech2011.pdf

 

 

Knihy, texty a hry pre prácu s deťmi a mládežou.

Knihy a súbory Detskej besiedky ECAV
www.ecav.sk/detska_besiedka/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=9

 

Knihy a soubory pro práci s dětmi a mládeží CČE
www.evangnet.cz/materialy.php

 

Dobrodružství Pavlova
www.volny.cz/kocna/pavel_n.rtf

 

 

Knihy na stránke Evanjelik.
www.evanjelik.sk/book

 

Knihy Bratskej jednoty baptistov
www.baptist.sk/stiahnite-si

 

Publikácie Inštitútu vzdelávania Evanjelickej cirkvi metodistickej
http://institut.umc.sk/?page=knihy

 

 

 

Späť na hlavnú stránku Kresťanské knihy pre nevidiacich

Anjel číta knihu