Ďalšie možnosti prístupu ku kresťanskej literatúre v SR


 

Na Slovensku sa službe zrakovo postihnutým evanjelikom venuje nevidiaci kňaz Štefan Kiss. Na tejto stránke sa dozviete viac.

www.stefankiss.sk

 

DigiBooks
Digitálna knižnica pre nevidiacich
Rozsiahla zbierka textov v slovenskom a českom jazyku, vo formátoch doc, rtf, txt. Po prihlásení sa dá vybrať z mnohých kategórií. Časť Náboženstvo obsahuje aj iné, ako kresťanské knihy.
www.digibooks.sk

 

Späť