Kto neprosí, nedostane

 

 Sv. Makarij Egyptský, pustovník († 390), takto hovorí: "Keby bol ten slepec na ceste nekričal a tá žena k Ježišovi nepristúpila, neboli by boli uzdravení. Tak i ten, kto z vlastnej vôle a z pevného predsavzatia nepríde k Pánovi a nebude k Pánovi volať a nebude ho prosiť plnou vierou, nedosiahne uzdravenie.

 

Späť