Boh sa stal človekom

 

Matka ukladá dieťa spať, pobozká ho a zhasne svetlo. Dieťa plače, neznáša tmu, bojí sa. Matka ho potešuje: "Neboj sa, vieš predsa, že Boh je s tebou!" "Viem, že je tu", hovorí dieťa, "ale ja ho nevidím, chcem mať pri sebe niekoho, kto má tvár!" Boh sa preto stal človekom, aby mal ľudskú tvár, ktorá by nás zbavovala strachu a neistoty.

 

Späť