"Blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili."
(Jn 20-29)

Pán Ježiš ukazuje Tomášovi svoje rany

Chlapec a šarkan
Gagarin a Boh
Boj proti Bohu - dôkaz jeho existencie
Ikona
Boh sa stal človekom
Viera je dobrá vodkyňa
Legenda o biskupovi
Veľké veci sa rodia v bolesti
Kto neprosí, nedostane
Ježiš Kristus - najväčšia hodnota
Blížny - Boží obraz
Pýcha oslepuje
Boh nás sprevádza
Späť